คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 24 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ณ บริษัท ไทยโพสต์ จำกัด

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตร(ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 24 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ณ บริษัท ไทยโพสต์ จำกัด เขตคลองเตย

แชร์