คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้แทนสถาบัน The commonwealth Society of Teachers of Dancing ประเทศไทย (CSTD) นำคณะผู้บริหารและนักเต้น เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อรายงานผลการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ “ 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 “

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. น.ส.วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน The commonwealth Society of Teachers of Dancing ประเทศไทย (CSTD) นำคณะผู้บริหารและนักเต้น เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรายงานผลการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ “ 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 “ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่อง การดำเนินการแข่งขันในปี ๒๕๖๔ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์