คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในการรณรงค์โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการรณรงค์โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางศุภมี วิถึธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นำเสนอโครงการฯ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๑๕ อำเภอ จาก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณูโลก , จังหวัดระยอง, จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสมุทรสงคราม

แชร์