คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีนางสาวธนพร แตงอ่อน เลขานุการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์