Facebook Logo

พิธีงานเปิดกิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1 โดยมี นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ บอกเล่าถึงความเป็นมาของดวงใจวิจารณ์ และการเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของการวิจารณ์วรรณกรรมสมัยใหม่ในโลกทิจิทัล” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์ อาทิ คุณจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร คุณสรณัฐ ไตลังคะ คุณอิสระ ชูศรี คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย อีกทั้งภายในงานมีกิจกรรมให้สำหรับผู้ที่เข้ารับฟังการอบรม “เขียนบทวิจารณ์อย่างไรให้โดนใจและโดนโลก”

ทั้งนี้ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย“ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์