คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าสักการะพระพุทธสิหิงส์ ณ พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พร้อมทั้งร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ทำหน้าที่พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง ณ ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แชร์