คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานวัฒนธรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประเทศชาติ

แชร์