คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2563. ให้แก่ผู้ชนะการประกวด ทั้ง40 ราย แบ่งเป็น เรียงความระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. เรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป และกวีนิพนธ์. โดยมีที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล. ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาถึงความเป็นมาของโครงการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์ และกิจกรรมการอบรมการเขียนขั้นสูง โดยวิทยากรนักเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , นายอุเทน มหามิตร และ นายอุทิศ เหมะมูล ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563

แชร์