คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัลโครงการ “ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” รวมมูลค่ากว่า 1,919,000 บาท

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ “ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” รวมมูลค่ากว่า 1,919,000 บาท พร้อมด้วย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมฯ ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้ร่วมกันบันทึกภาพความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19 โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 5,184 ภาพ คณะกรรมการตัดสิน ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายที่สื่อสารความหมายได้ลึกซึ้งตรงตามที่หัวข้อกำหนด สำหรับประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายนิรุตติ์ ขาวปะคำ ชื่อภาพ “เป็นห่วงนะ” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวสันต์ วณิชชากร ชื่อภาพ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ One gives…Ones get” รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอนุวัตน์ หมันเส็น ชื่อภาพ “รถไถ ปันสุข” สำหรับประเภทนักเรียน/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรฉัตร ลิ้มเลิศวรกิจ ชื่อภาพ “วิถีใหม่แห่ง แรงศรัทธา” รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสวรส อ่อนน้อม ชื่อภาพ “เรามีเราให้ร่วมฝ่าไปด้วยกัน” รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล ชื่อภาพ “แบ่งปันน้ำใจ”
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล และเพิ่มภาพถ่ายร่วมแสดงของนักเรียน-นักศึกษาอีก จำนวน 101 ภาพ รวมภาพถ่ายจัดแสดงจำนวนทั้งสิ้น 1,101 ภาพ ในเดือนตุลาคม​ 2563​ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์