คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี 2560

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติประธานในพิธีมอบรางวัล

โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐
“CFC 2017”
รางวัลชนะเลิศ 
นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ม.ศิลปากร
๒๓ ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล
นักออกแบบ
๒๕ ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นายเจษฎา บุญชู
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ /ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๒๓ ปี

รางวัลพิเศษ
(๑) แรงบันดาลใจยอดเยี่ยม
เครื่องแต่งกายที่มีแรงบันดาลใจเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งความอาลัย สามารถตีความและสื่อสารออกมาได้อย่างงดงาม
นายธงรชต ธนคุณากร
นักออกแบบ
๒๓ ปี

(๒) ต่อยอดภูมิปัญญายอดเยี่ยม
การนำผ้าไทยท้องถิ่นมาออกแบบได้อย่างเรียบง่ายลงตัว สามารถสวมใส่ได้จริง และเหมาะสมกับวัสดุ
นายกฤษดา รัตนางกูร
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๔๑ ปี

แชร์