คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัล โครงการ “The Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2019-2020”

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ “The Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2019-2020” พร้อมด้วย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย Mitsubishi Public Affairs Committee / The Asian Pacific Federation of UNESCO Clubs and Associations / National Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ) ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงาน จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย รวมทั้งสิ้น 24 ประเทศ โดยดำเนินการทุกสองปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ความสามารถทางศิลปะ และการเขียนอ่านของเยาวชนในเอเชีย โดยใช้สื่อกลางคือ “Enikki” (เอ-นิก-กิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า สมุดบันทึกภาพประจาวัน) โดยในรอบปี 2019 – 2020 ได้เปิดรับผลงานภายใต้หัวข้อ ‘Here is my life’ หรือ ‘นี่คือชีวิตของฉัน’ ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 มีนักเรียนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 574 คน โดยผลงาน 1 ชิ้นจะประกอบไปด้วยภาพวาดระบายสี พร้อมเรียงความเรื่องเล่าในหัวข้อที่กำหนด เขียนบรรยายลงบนกระดาษขนาด A4 จำนวน 5 แผ่น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ทั้งนี้ รางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 8 รางวัลจะได้รับการเสนอชื่อไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ารับการพิจารณา ตัดสินจากคณะกรรมการระดับนานาชาติในการรับรางวัลเพิ่มเติม โดยผู้ที่ชนะเลิศรางวัล Grand Prix จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปทัศนศึกษา และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น กับตัวแทนจากประเทศต่างๆรวมทั้งสิ้น 24 ประเทศ สำหรับภาพวาดในโครงการจำนวนกว่า 300 ภาพ จัดแสดงให้ชมในนิทรรศการ Mitsubishi Asian Chidlren’s Enikki Festa 2019-2020 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2563

แชร์