คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์