พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เยาวชนจากสถาบัน CSTD ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 21st Asia Pacific Dance Competition Bangkok 2019

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ได้ให้เกียรติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่เยาวชนจากสถาบัน CSTD ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 21st Asia Pacific Dance Competition Bangkok 2019 ซึ่งเป็นเวทีการเต้นระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีถึง 9 ประเทศ ร่วมการแข่งขัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมเยาวชนที่สามารถคว้ารางวัล ในการแข่งขันดังกล่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานได้มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าว พร้อมด้วย คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทน cstd ประจำประเทศไทย พันเอกหญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล และผู้ปกครองร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แชร์