Facebook Logo

พิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อเป็นสมบัติของชาติ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อเป็นสมบัติของชาติ จำนวน 104 รายการ จากนายธรรมฤทธิ์ จิรา และครอบครัว ผู้ครอบครอง ให้กรมศิลปากรนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงให้ประชาชนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แชร์