พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมสถาปนิกสยาม

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ประธานอนุกรรมการโครงการฯ ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมเป็นพยานในการลงนามฯ

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม-21 พฤศจิกายน 2564

แชร์