คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพิมพ์ทิชา วิไลโรจน์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

แชร์