คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

“พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการส่งเสริม สืบสานเเละอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562”

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานใน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการส่งเสริม สืบสานเเละอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562” โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิชเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ