คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่  

07/04/64

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพิมพ์ทิชา วิไลโรจน์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ