คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยและจัดนิทรรศการ My King Project “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม”

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโกวิทย์ ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยและจัดนิทรรศการ My King Project “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 โดยมี นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน อาจารย์ภานุ สรวยสุวรรณ อาจารย์บัญชา ศรีวงราช และอาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์ พร้อมด้วยนางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูสุรศักดิ์ จรณธัมโม และศิลปินเครือข่ายภาคตะวันออก เข้าร่วมเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานกับเยาวชน ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา

แชร์