พิธีเปิดการอบรมโครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนัก​งานศิลป​วัฒนธรรม​ร่วมสมัย​ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก​งานศิลป​วัฒนธรรม​ร่วมสมัย​กล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมงานโดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2564 ซึ่งเปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี ร่วมอบรมสร้างสรรค์งานเขียนในรูปแบบต่างๆ มีการใช้ภาษา เพิ่มทักษะการเขียน และได้รับเกียรติจากอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียน โดยการอบรมจะจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง มีผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าอบรม จำนวน 22 ท่าน ณ. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แชร์