คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งรับชมและมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้เข้าประกวดการแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม น.ส. วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน CSTD นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นักเต้นเยาวชนและระดับมืออาชีพ เข้าร่วมพิธี ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ