คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดงานศิลปะการวาดภาพสำหรับครู ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดงานศิลปะการวาดภาพสำหรับครู ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล โดยมีครู อาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และจากสถานศึกษาในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า ๕๐ คน และได้รับเกียรติจาก นางชนานันท์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ๒๑ มาแนะแนวหลักสูตรการสอนวิชาศิลปะในสถานศึกษา และดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำชื่อดังซึ่งเดินทางไปเป็นวิทยากรในหลายประเทศ ได้ชี้แนะถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน ผสมผสานกับเทคนิคพิเศษที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ในแบบเดียวกัน แต่สามารถนำไปใช้ต่อยอดสร้างเอกลักษณ์ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล โดยวิทยากรไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบของผลงานในครั้งนี้ แต่คาดหวังให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปใช้ในอนาคต ซึ่งผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกนำไปแสดงในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

แชร์