คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดกิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 “ART LOVER” ในงาน “Chiang Rai Art Festival 2022”

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย จัดพิธีเปิดกิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 “ART LOVER” ในงาน “Chiang Rai Art Festival 2022” โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงราย ประกอบด้วยกิจกรรม Street Art กาดหมั้วครัวศิลป์ การสาธิตและจำหน่ายผลงานศิลปะ การเสวนาศิลปะร่วมสมัย แฟชั่นโชว์ร่วมสมัย การแข่งขันศิลปะเยาวชน

แชร์