คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่โดยมีธรรมะบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรม : คนรุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรม โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และ บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ โดย นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ณ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์