คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี ผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์