คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ