พิธีเปิดกิจกรรม “สวนศิลป์บ้านดิน เธียร์เตอร์-แกลเลอรี่” ในธีม เสพศิลป์ในสวน 2 ฝึกมือ ณ สวนศิลป์บ้านดิน จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “สวนศิลป์บ้านดิน เธียร์เตอร์-แกลเลอรี่” ในธีม เสพศิลป์ในสวน 2 ฝึกมือ ณ สวนศิลป์บ้านดิน จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายมานพ มีจำรัส ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์ บ้านดินและเครือข่ายศิลปินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ตลอดจนเยาวชน และประชาชนผู้สนใจในงานศิลปะร่วมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 “สวนศิลป์บ้านดิน เธียร์เตอร์-แกลเลอรี่” เป็นหนึ่งใน 6 หอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ ในภูมิภาค ที่ร่วมลงนาม MOUในโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหอศิลป์และ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิง ศิลปวัฒนธรรม ในระดับประเทศต่อไป โดยสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ทางเฟซบุ๊ก Manop Meejamrat /สวนศิลป์ บ้านดิน และสะบัดลายไทยแลนด์

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ