พิธีเปิดงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี ณ เวียงกุมกาม “แอ่วกุมกามยามแลง” ลานกิจกรรมวัดอีก้าง – วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี ณ เวียงกุมกาม “แอ่วกุมกามยามแลง” ลานกิจกรรมวัดอีก้าง – วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน โดยนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าพบปะพูดคุยกับนายคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2560 และชมผลงานศิลปะ ในนิทรรศการก่อนเกิด-หลังตาย ณ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัย แห่งศตวรรษที่ 31 หรือ 31st Century Museum of Contemporary Spirit ซึ่งเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แชร์