คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานประชุมสัมมนาสมาคมวิทยากล 35 ปี ชมรมสู่สมาคมวิทยากลร่วมสมัย ณ ห้อง the sixth ชั้น 6 โรงแรมฟูราม่า สีลม

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วม โดยจัดขึ้นเพื่อต้อนรับคณะกรรมการบริหารองค์กรมายากล FISM ASIA & FISM WORLD และเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์วิทยากล มอบความบันเทิงให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ อันเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศาสตร์มายากลสู่ระดับนานาชาติต่อไป

แชร์