คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงาน“มหกรรม IP Fair 2020” ภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future ทรัพย์สินทางปัญญา… เพื่อโลกสีเขียว” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรม IP Fair 2020” ภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future ทรัพย์สินทางปัญญา… เพื่อโลกสีเขียว” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน นี้ ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยในงานมีพิธีมอบรางวัล (มูลค่ากว่า 200,000 บาท) แก่ผู้ชนะรางวัล IP Champion และ DIP Photo Contest พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม (IP Show Case) 30 ผลงาน การสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาฯ บูธให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic & IDE Center) และด้านต่างๆ จาก 10 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (IP Service) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่างสกุลบายศรี เจ้าของแบรนด์รักษ์โลก ตานีไทยแลนด์ทีใช้“กล้วย วัสดุจากธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น” นำมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 30 แบรนด์รักษ์โลก (IP Show Case) ในนิทรรศการครั้งนี้ และร่วมในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานนวัตกรรมและสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไปสู่ยุค Green New Normal หรือ วิถีใหม่เพื่อโลกสีเขียว ภายในงานพร้อมด้วยกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

แชร์