Facebook Logo

พิธีเปิด”งานวัดพัฒนาประชาคมไหว้พระ รับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดี-จีน คลองสาน” ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพ

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด”งานวัดพัฒนาประชาคมไหว้พระ รับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดี-จีน คลองสาน” ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำทางศาสนา ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้กิจกรรมภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และบริเวณพื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ให้มีความผาสุกและความเจริญในทุก ๆ ด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

แชร์