คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2023)

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2023) โดยมี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นางอรรชกา สีบุญเรืองประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพมหานคร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ” (Bangkok Design Week 2023) ผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาสถาปัตยกรรม และดนตรี ทั้งนี้เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้แนวคิด เมือง-มิตร-ดี urban‘NICE’zation เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์จากสาขาต่าง ๆ ในการนำเสนอแนวคิดที่มีเป้าหมายในการ “ทำเมืองให้ดีขึ้น” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาให้กรุงเทพฯ​ ดีขึ้นสำหรับวันข้างหน้า สำหรับกิจกรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ” (Bangkok Design Week 2023) นำเสนอผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2 สาขา ได้แก่ สถาปัตยกรรม และดนตรี ดังนี้
1. การบรรยาย “Bangkok Bastards >>> Rural Crossbreeds” โดย ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.15 – 17.15 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ
2. การแสดงดนตรีร่วมสมัย “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนในไทยผ่านบทเพลง A Musical Journey Through A Century of Yaowarat” ดำเนินการร่วมกับ SATARANA และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการควบคุมของ ผศ.ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ และ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 2550 และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 19.30 น. ณ ตลาดเก่าเยาวราช ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ