คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานเสวนาหัวข้อ “เกรงใจในดีไซน์” ภายใต้นิทรรศการเกรงใจในดีไซน์

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาในหัวข้อ “เกรงใจในดีไซน์” ภายใต้นิทรรศการเกรงใจในดีไซน์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน  โดยนิทรรศการนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ