คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานโครงการจัดแสดงไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านลายอัตลักษณ์ ระยอง (DNA) ) และพิธีบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ฯ

วันที่  

26/07/65

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง Yec Rayong มูลนิธิศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง และจังหวัดระยอง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดแสดงไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านลายอัตลักษณ์ ระยอง (DNA) และพิธีบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ในกระถางธูปโลหะทองเหลืองพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำลอง) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มูลนิธิกุศลร่วมใจ ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง ถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
✨️เวลา ๑๕:๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(sparkle) เวลา
✨️๑๕:๓๐ น. พิธีบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ในกระถางธูปโลหะทองเหลืองพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำลอง) โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ผู้แทน นายอิทธิพล คุณปลิ้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
✨️เวลา ๑๗:๐๐ น. พิธีเปิดการจัดแสดงไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านลายอัตลักษณ์ ระยอง (DNA) โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
อนึ่ง งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เกิดความสงบร่มเย็น โดยมีศาสนสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่าของจังหวัดระยอง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสังคมไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดระยอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ผ่านศิลปะร่วมสมัย กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน และเสริมสร้างการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ