พิธีเปิดงาน บวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน บวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ประชาชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

แชร์