คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงาน มหกรรมศิลปะมีชีวิต Living Art Korat 2020 จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ข้าราชการจากศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ในสังกัด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน มหกรรมศิลปะมีชีวิต Living Art Korat 2020
จังหวัดนครราชสีมา โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติ จากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม
ทั้งนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานและนำเรียนวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับมูลนิธิหลักเสียงเซี่งตึ๊ง สว่างเมตตาธรรม
จัดงานมหกรรมศิลปะมีชีวิต living art korat 2020 (งานงิ้ว ประจำปีจังหวัดนครราชสีมา) ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับงานศิลปะ อาทิเช่น การแสดงงิ้วปักกิ่ง
กิจกรรม workshop การเพ้นท์หน้ากากงิ้ว และ
โคมไฟแบบจีน การวาดภาพงานศิลปะบนร่างกายมนุษย์ (Body paint) การแสดงและสาธิตศิลปะการวาดภาพกราฟฟิตี้ (graffiti) และถนนคนเดิน food street maket โดยกิจกรรมต่างๆได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้งานจะจัดตั้งแต่วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ