คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงาน “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวาระ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งชมนิทรรศการ “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” การแสดงชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา เเม่ฟ้าหลวง” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแสดงชุด คารวะพระแม่ย่า จาก ๓ ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ปรีชา เถาทอง และอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี การแสดง ชุด รำอาข่าโบราณ โดยชนเผ่าอาข่า อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย การแสดงการขับร้องเพลง โดย ตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารไอคอนสยาม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ไอคอนสยาม

ทั้งนี้ รัฐบาล มอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงาน “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการฯ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และจำลองวิถีชีวิต ๓ ชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ไอคอนสยาม

แชร์