พิธีเปิดงาน “นิทรรศการศิลปะ ขัว 8” Infinity of art inspirations

#3เมืองศิลป์รวมพลังขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)
เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เข้าร่วมเสวนาและร่วมพิธีเปิดงาน “นิทรรศการศิลปะ ขัว 8” Infinity of art inspirations โดย มีนายภาสกร บุญญรักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปีพ.ศ.2554
นายกขัวศิลปะเชียงราย ตัวแทนศิลปินโคราชและจังหวัดกระบี่รวมถึง ศิลปินอีกกว่า 300 คน ร่วมแสดงผลงาน ในงานมีการหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม เชียงรายสู่ Thailand biennale 2022 ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของคนรักงานศิลปะและประชาชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ขัวศิลปะเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชร์