Facebook Logo

พิธีเปิดงาน “มรดกใหม่ Vibes” พื้นที่ศิลปะการแสดงเพื่อการสร้างศิลปินร่วมสมัย

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.
นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มรดกใหม่ Vibes” พื้นที่ศิลปการแสดงเพื่อการสร้างศิลปินร่วมสมัย โดยมีนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นพื้นที่เรียนรู้ละคร ดนตรีและเรื่องเล่าสำหรับเยาวชน ครอบครัว ศิลปินรุ่นกำลังเติบโต และศิลปินมืออาชีพ จากพื้นที่โคราชสู่เวทีโลก กิจกรรมเกิดขึ้นทุกวัน พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์ สัปดาห์ละ3วัน เริ่ม มกราคม 2563
ก่อตั้งโดย อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง(ครูช่าง) ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง

แชร์