Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 9 “พลังแห่งศิลปะไม่มีสิ้นสุด” Never – ending Power of Art

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 9 “พลังแห่งศิลปะไม่มีสิ้นสุด” Never – ending Power of Art ร่วมด้วยศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ.2554 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วยศิลปิน/เครือข่ายภาคส่วนต่างๆ นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะครั้งที่ 9 ได้นำ “พลัง” มาเป็นแนวคิดว่า “Never – ending Power of Art” หรือ “พลังแห่งศิลปะไม่มีสิ้นสุด” จัดเป็นนิทรรศการที่รวมศิลปะหลากหลายแขนง ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และศิลปะการแสดงร่วมสมัย จากศิลปินสมาชิกขัวศิลปะ ศิลปินเครือข่ายเมืองศิลปะ ทั้งยังมีศิลปินร่วมแสดงจากทั่วทั้งประเทศ รวมถึงศิลปินรุ่นเยาว์ ที่จะมาเป็นพลังขับเคลื่อนวงการศิลปะประเทศไทย ให้สืบต่อไปในอนาคต และเพื่อการขับเคลิ่อนเชียงรายเมืองศิลปะอย่างเต็มภาคภูมิ นิทรรศการฯดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ขัวศิลปะเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชร์