พิธีเปิดนิทรรศการศาลาไทย (Thai Pavilion) ออนไลน์ ภายใต้นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑,๐๐ – ๑๒.๓๐ น. (เวลาสาธารณรัฐอิตาลี) หรือ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย)

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทำงาน ศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศาลาไทย (Thai Pavilion )ออนไลน์ ภายใต้นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Launch of the Thai Pavilion at the 17th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia) ณ พื้นที่นิทรรศการของประเทศไทย (Thai Pavilion) ห้องนิทรรศการ Sale d’Arni 2 Arsenale เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี และโครงสร้างบ้านคน – บ้านช้าง ที่ติดตั้งถาวร ณ วัดป่าอาเจียง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาว กนกวรรณ เหลืองศรีชัย ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินรายการ นายเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมด้วยนายแอนเดรีย มาร์คอน (Mr. Andrea Marcon) กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเวนิส กล่าวต้อนรับสู่สาธารณรัฐอิตาลี พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการฯ จากนั้น รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ภัณฑารักษ์พร้อมด้วย ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกผู้ออกแบบพื้นที่นิทรรศการ ณ เมืองเวนิส และโครงสร้างบ้านคน – บ้านช้าง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจ ตลอดจนขั้นตอนการในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เราจะอยู่กันอย่างไรในโลกใบนี้ โดยการสื่อสารวิถีชีวิตและรากฐานทางวัฒนธรรมผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

ทั้งนี้ นิทรรศการฯ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 21 พฤศจิกายน 2564

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ