คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมของ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมของ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 พร้อมนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กล่าวถึงการให้การสนับสนุนโครงการแสดงงานศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยประธานในพิธีเปิดหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการประจำปี ครั้งที่ 13 แสดงผลงานของ ศิลปินชั้นนำกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์ ศิลปินต่างประเทศ และศิลปินรุ่นใหม่ ร่วมถ่ายทอดผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรมสีน้ำมัน สีอะครีลิค สีน้ำ ภาพวาดเส้น และงานสื่อผสม

นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะกว่า 400 ชิ้น ของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และศิลปินต่างชาติจำนวนกว่า 200 ท่าน จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 11 ต.ค. ถึง 16 พ.ย. 63

แชร์