คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 21 ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญพาด ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 21 ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญพาด ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร พร้อมด้วยเจ้าของผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา จำนวน 24 คน และผลงานจำนวนกว่า 26 ชิ้นงาน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้นำไปต่อยอดและพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองในด้านการศึกษาและสายอาชีพต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ