คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลวดลายผ้าทอบนงานเครื่องเคลือบดินเผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม ในโครงการวิจัยหัวข้อ เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์: ความบันดาลใจจากโทนสีของไทย

วันที่  

23/09/63

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลวดลายผ้าทอบนงานเครื่องเคลือบดินเผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม ในโครงการวิจัยหัวข้อ เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์: ความบันดาลใจจากโทนสีของไทย โดยมี นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารศิลป์พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ