คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการและการแสดง “สาธิต หมายเลข 60” โดย ศิลปินศิลปาธร คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “เพาะ กล้า ศิลปะร่วมสมัย”

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและการแสดง “สาธิต หมายเลข 60” โดย ศิลปินศิลปาธร คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “เพาะ กล้า ศิลปะร่วมสมัย” โดยมี รองศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์