คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” ณ หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน (มทร.)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบหมายให้ นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” ณ หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน (มทร.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน (มทร.) จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการรวบรวมผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ จากศิลปินในภาคอีสาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินแห่งชาติ จำนวนกว่า 150 ผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักสิทธิ์ สกุลริขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายศราวุธ จำปาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธีเปิดในนิทรรศการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” มีกำหนดจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนในเข้าชมผลงานในนิทรรศการดังกล่าว ต่อไป

แชร์