คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน”

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.-16.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน” พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารสถาบันไทยคดีศึกษาและผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณชั้น 2 หอ ศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ทั้งนี้นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน” โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กับ สถาบันไทยคดีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อนำเสนอคุณค่า “เครื่องโขน” ทั้งงานโบราณและงานร่วมสมัย โดยช่างฝีมือเครื่องโขนโบราณ และช่างฝีมือเครื่องโขนรุ่นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะอันงดงามประณีตวิจิตรบรรจงและทรงคุณค่าสมกับที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศรับรองให้ “โขน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 มี.ค. นี้ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.-19.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

แชร์