คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ “CHAVALIT SOEMPRUNGSUK 80+ ART FESTIVAL THAILAND IN KRABI” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการ “CHAVALIT SOEMPRUNGSUK 80+ ART FESTIVAL THAILAND IN KRABI” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยมี นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับ
และนายสุชาย พรศิริกุล ผู้จัดการกองทุนศิลปะ ชวลิต เสริมปรุงสุข กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองกระบี่ และศิลปินของจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ เป็นจำนวนมาก

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ