Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ ”เดี่ยวสีน้ำ ครูสอนศิลป์ วีระยุทธ เพชรประไพ ครั้งที่ 1” ณ หอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบหมายให้ นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ ”เดี่ยวสีน้ำ ครูสอนศิลป์ วีระยุทธ เพชรประไพ ครั้งที่ 1” ณ หอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการรวบรวมผลงานของ อาจารย์ วีระยุทธ เพชรประไพ ร่วมกับผลงานศิลปะของศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง จำนวนกว่า 120 ผลงานที่รวบรวมนำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งพิธีเปิดในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติ จากนายวีระศักดิ์ หวังศุภโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว ทั้งนี้นิทรรศการ ” เดี่ยวสีน้ำ ครูสอนศิลป์ วีระยุทธ เพชรประไพ ครั้งที่ 1” มีกำหนดจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง วั นที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนในเข้าชมผลงานในนิทรรศการดังกล่าว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ