คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ CONFLUX ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดนิทรรศการ CONFLUX
โดยมีการรวมศิลปินทั้ง 5 เจ้าของผลงาน
อาทิ สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน
โอภาส โชติพันธวานนท์
ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
และ ทวี ตั้งมงคลวณิช ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมกว่า 90 ชิ้น ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้นิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563
ตั้งแต่่เวลา 10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แชร์